Úřední deska - Stav k 14.04.2021 1 - 25 z 74  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
ostatní oznámení ostatní Svolání ZMČ č. 22 ÚMČP17 005866/2021/KS/Šno KS/Šno Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
13.04.2021 22.04.2021 Svolani_ZMC_c._22.pdf (137.8 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy NOOP- oznámení o návrhu pro místní úpravu provozu v ul. Bazovského ÚMČP17 004885/2021/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
09.04.2021 25.05.2021 noop_bazovskeho.pdf (339.2 kB)
noop_sit_bazovskeho.pdf (10.4 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu - Vegacom a.s., Zrzavého, Skuteckého ÚMČP17 005581/2021/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
09.04.2021 26.04.2021 OOP_2_etapa.pdf (122.8 kB)
sit005581_Zrzaveho.pdf (2.4 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy NOOP - návrh pro stanovení místní úpravy provozu - cyklotrasa A15 ÚMČP17 005339/2021/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
08.04.2021 24.05.2021 noop_cyklotrasa_a15.pdf (332.2 kB)
noop_sit_a15.pdf (10.4 MB)
ostatní doručení veřejnou vyhláškou doručení - veřejnou vyhláškou č: 2287835/21/2006-52524-111660 Finanční úřad pro Prahu 7
nábř.Kpt.Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
Finanční úřad pro Prahu 7
nábř.Kpt.Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
08.04.2021 24.04.2021 vyhl.pdf (50.3 kB)
odbor správy obecního majetku oznámení Záměr - výpůjčka na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 63/1 v k. ú. Řepy pro schránu ÚMČP17 005570/2021/OSOM/spil Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
08.04.2021 26.04.2021 MC_Praha_17_-_ZAMER_vypujcka_pozemku.pdf (93.6 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20 ÚMČP17 004872/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
06.04.2021 13.05.2021 Zmeny_vlny_20.pdf (3.7 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení VP - CVZ V - Z 2882, 2900, 2931, 2958, 2960 ÚMČP17 004860/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
06.04.2021 13.05.2021 Zmeny_CVZ_V..pdf (5.2 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - přechodná úprava silničního provozu v ul. Řetězokovářů ÚMČP17 005246/2021/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
01.04.2021 17.04.2021 sit_retezokovaru.pdf (1.6 MB)
oop_retezokovaru.pdf (244.7 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP přechodná úprava silničního provozu pro KÚK, P17 ÚMČP17 005136/2021/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy
31.03.2021 16.04.2021 oop_kuk_zlicin.pdf (382.7 kB)
sit_kuk.pdf (1.4 MB)
ostatní doručení veřejnou vyhláškou Veřejná vyhláška - Neumann Roman MUDO/2965/2021 Město Doksy, IČ:00260444
DS: cpabet5, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
Město Doksy, IČ:00260444
DS: cpabet5, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
30.03.2021 15.04.2021 VV_Neumann_Roman_26.3.pdf (209.8 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o společném jednání celoměstsky významné změny Z 2837/00 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 004859/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
29.03.2021 14.05.2021 Zmena_Z_3837.pdf (5.1 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy Oznámení o návrhu OOP, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Křivatcová ÚMČP17 004718/2021/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
25.03.2021 10.05.2021 noop_krivatcova.pdf (337.9 kB)
sit_noop_krivatcova.pdf (2.8 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 31. 3. 2021 - DODATEK ÚMČP17 004771/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
24.03.2021 24.03.2023 rozp.opatreniD.pdf (28.1 kB)
Zm3D-21.pdf (65.4 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy Návrh OOP - přechodná úprava silničního provozu pro KÚK ÚMČP17 004645/2021/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
23.03.2021 23.04.2021 navrhOOP_2021.pdf (148.7 kB)
004645_seznam_komunikaci_KUK.pdf (1.3 MB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výběrové řízení na dvě volná stání parkoviště Mrkvičkova ÚMČP17 004295/2021/OSOM/Raš Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
18.03.2021 20.04.2021 Vyhlaseni.pdf (108.7 kB)
Formular_VR_parkovaci_stani_Mrkvickova.pdf (130.8 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 31. 3. 2021 ÚMČP17 004278/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
17.03.2021 17.03.2023 rozp.opatreni.pdf (25.8 kB)
Zm3-21.pdf (60.3 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 ÚMČP17 003752/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.03.2021 21.04.2021 Zmena_Z_3830.pdf (4.1 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1113/04 vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP ÚMČP17 003754/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.03.2021 21.04.2021 Uprava_U_1113_vlny_4.pdf (4.0 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 28. 2. 2021 ÚMČP17 003294/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
01.03.2021 01.03.2023 rozp.opatreni.pdf (25.9 kB)
Zm2-21.pdf (53.6 kB)
hospodaření MČ Praha 17 střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2026 ÚMČP17 001713/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
03.02.2021 05.02.2024 rozp.vyhled.pdf (28.0 kB)
RV22-26Komentar.pdf (108.1 kB)
RV22-26Tabulky.pdf (193.5 kB)
Investice22-26.pdf (218.6 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočty a závěrečné účty Rozpočet městské části Praha 17 na rok 2021 ÚMČP17 001708/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
03.02.2021 05.02.2024 rozpocet_m.c..pdf (26.0 kB)
navrh_21-komentar_1_.pdf (332.0 kB)
navrh_21-tabulky_1_.pdf (238.3 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 – DODATEK II ÚMČP17 000799/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
18.01.2021 19.01.2023 rozp.opatreniDII.pdf (28.7 kB)
Zm12DII-20.pdf (50.1 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 - DODATEK ÚMČP17 019879/2020/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
21.12.2020 21.12.2022 rozp.opatreniD.pdf (31.4 kB)
Zm12D-20.pdf (68.6 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 ÚMČP17 019678/2020/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
17.12.2020 19.12.2022 rozp.opatreni.pdf (30.3 kB)
Zm12-20.pdf (48.8 kB)
 1 - 25 z 74