Úřední deska - Stav k 11.12.2019 1 - 25 z 82  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
ostatní oznámení ostatní Svolání ZMČ č. 10 ÚMČP17 019280/2019/KS/Ri Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.12.2019 19.12.2019 Svolani_ZMC_10_2019.pdf (38.9 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení ÚMČP17 019029/2019/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
06.12.2019 21.12.2019 ohos.pdf (206.1 kB)
odbor sociálních věcí doručení veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání ÚMČP17 018472/2019/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
06.12.2019 14.01.2020 VYHL-MHMP_01-U1020-1217-1237-1287.pdf (1.2 MB)
odbor územního rozvoje a investic doručení veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP ÚMČP17 018470/2019/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
06.12.2019 14.01.2020 VYHL-MHMP_01-U1004-1244.pdf (1.1 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - Španielova ÚMČP17 019030/2019/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
06.12.2019 22.12.2019 oop_spanielova.pdf (211.3 kB)
sit_spanielova.pdf (586.0 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výzva k podání nabídek ÚMČP17 018948/2019/OSOM/Ma Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
05.12.2019 21.12.2019 Vyzva.pdf (268.6 kB)
odbor územního rozvoje a investic doručení veřejnou vyhláškou Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP SÚ HMP ÚMČP17 018246/2019/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
04.12.2019 20.01.2020 Vyhlaska.pdf (1.1 MB)
odbor životního prostředí a dopravy oznámení Zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2020 ÚMČP17 018696/2019/ŽPD/Šr Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
04.12.2019 16.01.2020 Program_na_podporu_projektu_Optimized.pdf (5.4 MB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ÚMČP17 018665/2019/VYS/KUL Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Úřad MČ Praha 17, úřední deska
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
02.12.2019 18.12.2019 2019-014291.pdf (386.6 kB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení - stanoviska (b): Oplocení vč. vjezdové brány, zpevněné plochy a schodišt ÚMČP17 018406/2019/VYS/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Úřad MČ Praha 17, úřední deska
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
29.11.2019 15.12.2019 2019-018377.pdf (323.7 kB)
odbor sociálních věcí doručení veřejnou vyhláškou Oznámení o společném jednání o návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 018005/2019/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
29.11.2019 16.01.2020 Vyhl_Mag_-U_93302.pdf (1.1 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 30. 11. 2019 – DODATEK ÚMČP17 018659/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
29.11.2019 30.11.2021 rozp.opatreniD.pdf (61.2 kB)
Zm11D-19.pdf (142.5 kB)
ostatní doručení veřejnou vyhláškou Veřejná vyhláška - Mazánek Libor MCP6 429364/2019 Městská část Praha 6, IČ:00063703
DS: bmzbv7c, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Městská část Praha 6, IČ:00063703
DS: bmzbv7c, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6, Czech Republic
28.11.2019 14.12.2019 Mazanek_Libor_RP6_RP9_19_10_VV.pdf (240.2 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem startovacího bytu č.11, čp. 1078 Nevanova ÚMČP17 018477/2019/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6, Czech Republic
27.11.2019 28.12.2019 VR_na_pronajem_start._bytu_c.11_1_k.k._Nevanova_cp.1078.pdf (267.8 kB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou rozhodnutí - společné povolení (U+S): UR+SP P259, 260/1, 2360/6 Ře ÚMČP17 018440/2019/VYS/Ur Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Úřad MČ Praha 17, úřední deska
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
27.11.2019 13.12.2019 2019-009171.pdf (959.3 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - Nedašovská ÚMČP17 018349/2019/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
26.11.2019 12.12.2019 oop_nedasovska.pdf (213.3 kB)
sit_nedasovska.pdf (623.5 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočty příspěvkových organizací Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021-22 ÚMČP17 017987/2019/OŠK/KRAL kral Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
26.11.2019 30.11.2020 MS_Bendova.PDF (255.5 kB)
MS_Pastelka.PDF (292.2 kB)
MS_Laudova.PDF (241.4 kB)
MS_Sochanova.PDF (261.4 kB)
ZS_Periny.PDF (327.2 kB)
ZS_Wericha.PDF (261.2 kB)
ZUS_Blatiny.PDF (308.4 kB)
KC_Pruhon.PDF (268.6 kB)
schvaleni_navrhu.pdf (37.0 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu ÚMČP17 018291/2019/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
26.11.2019 12.12.2019 OOP_2019.pdf (191.3 kB)
sit018291.pdf (2.6 MB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: PRODL PLAT ÚR - Rozšíření sítě UPC Praha Zličí ÚMČP17 018367/2019/VYS/Ur Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Úřad MČ Praha 17, úřední deska
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
26.11.2019 12.12.2019 2019-018250.pdf (425.3 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy Návrh OOP - stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Na Radosti ÚMČP17 018109/2019/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
21.11.2019 22.12.2019 navrhOOP.pdf (220.1 kB)
sit018109.pdf (832.8 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby 137EX 1261/19-228 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 1261/19-228 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián
DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
19.11.2019 08.01.2020 1901261228.pdf (195.6 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem bytu č.11, čp. 1093 Žufanova ÚMČP17 017851/2019/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6, Czech Republic
18.11.2019 19.12.2019 VR_na_byt_c._11_o_vel._2_k.k._Zufanova_cp.1093_Praha_6_-_Repy.pdf (244.0 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 30. 11. 2019 ÚMČP17 017923/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
18.11.2019 18.11.2021 rozp.opatreni.pdf (65.4 kB)
Zm11-19.pdf (149.6 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy NOOP - autobusová zastávka Míšovická ÚMČP17 017155/2019/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy
07.11.2019 23.12.2019 sit_noop_misovicka.pdf (1.3 MB)
noop_misovicka.pdf (314.2 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 30. 10. 2019 – DODATEK ÚMČP17 016829/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
30.10.2019 29.10.2021 rozp.opatreniD.pdf (61.8 kB)
Zm10D-19.pdf (110.9 kB)
 1 - 25 z 82