Úřední deska - Stav k 11.08.2020 1 - 25 z 82  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
odbor správy obecního majetku oznámení Oznámení o termínu veřejného losování na pronájem startovacího bytu č. 10 v čp.1077, Nevanova ulice ÚMČP17 012317/2020/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6, Czech Republic
11.08.2020 13.08.2020 oznameni_o_losovani_vyherce_na_pronajem_startovaciho_bytu_1077_10_Nevanova_ulice.pdf (160.4 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem bytu č.5 v čp. 1236, Galandova ulice, podání nabídek do 11.9.2020 do 12.00 hod. ÚMČP17 012408/2020/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6, Czech Republic
11.08.2020 12.09.2020 VR_na_byt_c._5_o_vel._3_1L_Galandova_cp.1236_Praha_6_-_Repy_nabidky_podavejte_do_11.9.2020_do_12.00_hod..pdf (246.0 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Závěr zjišťovacího řízení ÚMČP17 012072/2020/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.08.2020 23.08.2020 EIA_119.pdf (11.5 MB)
odbor správy obecního majetku oznámení Vyjádření k připomínkám k záměru pronájmu části parc. č. 1474/1 a 1474 v k. ú. Řepy ÚMČP17 012293/2020/OSOM/Ma Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.08.2020 24.08.2020 Odpoved.pdf (158.1 kB)
odbor životního prostředí a dopravy oznámení Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní... ÚMČP17 012117/2020/ŽPD/Šr Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.08.2020 28.08.2020 PZKO_Praha_2020_rozeslani_oznameni.pdf (187.6 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ÚMČP17 012105/2020/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
06.08.2020 22.08.2020 OOP_provizorni_komunikace.pdf (203.1 kB)
sit012105.pdf (1.8 MB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Veřejná vyhláška ÚMČP17 009230/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
06.08.2020 22.08.2020 Verejna_vyhlaska.pdf (350.8 kB)
ostatní oznámení ostatní Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny ÚMČP17 012131/2020/OHOS/Hav JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
06.08.2020 21.08.2020 Jirankova_1137.pdf (115.9 kB)
odbor správy obecního majetku oznámení Záměr-pronájem pozemků parc. č. 1149/46, 47, 84, 48, 31, 49, 83, 50, 51 o celkové výměře 117 m2 ÚMČP17 012125/2020/OSOM/spil Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
05.08.2020 21.08.2020 MC_Praha_17_-_ZAMER_pronajem_pozemku.pdf (151.0 kB)
ostatní oznámení ostatní Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny ÚMČP17 012030/2020/OHOS/Hav JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
04.08.2020 21.08.2020 Drahonovskeho_1149.pdf (116.3 kB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou společné povolení st-propojovací chodník tělocvična-nová ZŠ ÚMČP17 006079/2020/VYS/Př Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
04.08.2020 20.08.2020 spolpovpropchodZS.pdf (484.0 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem bytu č.16 v čp. 1093, Žufanova ulice, podání nabídek do 1.9.2020 do 15.00 hod. ÚMČP17 011988/2020/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6, Czech Republic
03.08.2020 02.09.2020 VR_na_byt_c._16_o_vel._1_k.k._Zufanova_cp.1093_Praha_6_-_Repy.pdf (242.5 kB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Oznámení ÚMČP17 011619/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
30.07.2020 15.08.2020 Sdeleni.pdf (350.3 kB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Zahájení řízení ÚMČP17 007547/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
30.07.2020 15.08.2020 Vyveseni.pdf (224.4 kB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Zahájení řízení ÚMČP17 007543/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
30.07.2020 15.08.2020 Vyveseni.pdf (221.6 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby DV 139EX 07242/19-090 139 EX 07242/19-090 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic
30.07.2020 08.09.2020 Drazebni_vyhlaska_MV_24.7.2020_1446.pdf (156.0 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu ÚMČP17 011714/2020/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
29.07.2020 14.08.2020 OOP.pdf (204.9 kB)
011714.pdf (2.1 MB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Rozhodnutí ÚMČP17 010384/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
28.07.2020 13.08.2020 Rozhodnuti.pdf (227.6 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu ÚMČP17 011590/2020/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
28.07.2020 13.08.2020 OOP.pdf (208.5 kB)
sit122590.pdf (2.7 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu ÚMČP17 011696/2020/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6, Czech Republic
28.07.2020 13.08.2020 OOP.pdf (198.5 kB)
sit011696.pdf (1.6 MB)
ostatní oznámení ostatní Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 6/2020 ÚMČP17 011722/2020/KTA/Kon Kta/Kon Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
28.07.2020 31.08.2020 Narizeni_HSHMP_c._6_HSHMP_44665_2020_z_24..2020.pdf (2.1 MB)
ostatní doručení veřejnou vyhláškou doručení veřejnou vyhláškou ÚMČP17 011616/2020/ZPD/Souk ŽPD/Souk Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
27.07.2020 13.08.2020 verejna_vyhlaska_-_doruceni.pdf (267.7 kB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Společné povolení (ÚR + SP) ÚMČP17 011639/2020/ŽPD/Ci Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
27.07.2020 12.08.2020 SPOL-vytlak_SK_Sobin-Zlicin_Roz.pdf (565.2 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem start.bytu č.12 v čp. 1078, Nevanova ulice, podání nabídek do 20.8.2020 do 12.hod. ÚMČP17 011258/2020/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6, Czech Republic
20.07.2020 21.08.2020 VR_na_pronajem_start._bytu_c.12_1_k.k._Nevanova_cp.1078_podani_nabidek_do_20.8.2020_do_12.00_hod..pdf (268.4 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 30. 6. 2020 - DODATEK ÚMČP17 010437/2020/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
02.07.2020 04.07.2022 rozp.opatreniD.pdf (62.0 kB)
Zm6D-20.pdf (115.8 kB)
 1 - 25 z 82