Úřední deska - Stav k 26.05.2019 1 - 25 z 109  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy NOOP - parkoviště Na Moklině a Hofbauerova ÚMČP17 008183/2019/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
23.05.2019 23.06.2019 sit_e9_noop.pdf (1.7 MB)
noop_parkoviste.pdf (308.3 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy Návrh OOP na stanovení místní úpravy provozu na pozemn.komunikacích ÚMČP17 008204/2019/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
23.05.2019 23.06.2019 navrhOOP.pdf (211.2 kB)
sit008204.pdf (1.3 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP Sárská ÚMČP17 008146/2019/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
23.05.2019 08.06.2019 oop_sarska_trvala.pdf (253.2 kB)
sit_sarska_trv.pdf (393.3 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy Návrh OOP - místní úprava provozu ÚMČP17 007494/2019/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
23.05.2019 23.06.2019 sit007494a.pdf (561.7 kB)
navrhOOP.pdf (210.8 kB)
sit007494b.pdf (514.8 kB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení - stanoviska: ZMUR - ZŠ Zličín SO 16 venkovní hřiště ÚMČP17 008041/2019/VYS/Ur Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
23.05.2019 08.06.2019 2018-014149.pdf (371.4 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu - Letní slavnost 2019 - podnět na stanovení ÚMČP17 008112/2019/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
22.05.2019 07.06.2019 OOP_Nedasovska_letni_slavnosti.pdf (203.9 kB)
sit008112.pdf (848.1 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy NOOP - K Mostku ÚMČP17 008000/2019/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
20.05.2019 20.06.2019 sit_k_mostku.pdf (1.3 MB)
noop_isa.pdf (279.9 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - Ke Zličínu ÚMČP17 007965/2019/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
20.05.2019 05.06.2019 oop_ke_zlicinu.pdf (238.7 kB)
sit_ke_zlicinu.pdf (1.6 MB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby [20#11889492#26BC] Exekuční příkaz NV (M) [20#11889492#26BC] Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
16.05.2019 01.06.2019 Exekucni_prikaz_NV_M_-2019-05-15-10-41-17.pdf (324.6 kB)
ostatní oznámení ostatní výzva ÚMČP17 007745/2019/OHOS/Hav OPTIMIS spol. s r.o., IČ:63982412
DS: 3perkd5, Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6
OPTIMIS spol. s r.o., IČ:63982412
DS: 3perkd5, Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6
16.05.2019 30.05.2019 vyzva_kamerovy_system.pdf (486.9 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 31. 5. 2019 ÚMČP17 007645/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
14.05.2019 14.05.2021 rozp.opatreni.pdf (61.2 kB)
Zm5-19.pdf (97.7 kB)
odbor správy obecního majetku oznámení Záměr-pronájem části pozemku parc. č. 593/4 a část pozemku parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy ÚMČP17 007518/2019/OSOM/spil Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
13.05.2019 29.05.2019 Zamer_17.18-1.pdf (151.0 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení ÚMČP17 007443/2019/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.05.2019 28.05.2019 Pravnik.pdf (149.0 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení ÚMČP17 007435/2019/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.05.2019 01.06.2019 IT.pdf (132.4 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení ÚMČP17 007434/2019/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.05.2019 01.06.2019 zpd.pdf (134.1 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení ÚMČP17 007433/2019/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.05.2019 03.06.2019 VYS.pdf (134.7 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - zřízení parkovacího místa ÚMČP17 007258/2019/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
09.05.2019 25.05.2019 oop_nevanova.pdf (211.5 kB)
sit_nevanova.pdf (320.3 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby EX 4646/10-192 TS - Usnesení - Dražební vyhlášk EX 4646/10-192 Bayer Aleš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66217211, Aleš Bayer
DS: ic6g77w, Kateřinská 1521/13, 120 00 Praha 2
Bayer Aleš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66217211, Aleš Bayer
DS: ic6g77w, Kateřinská 1521/13, 120 00 Praha 2
09.05.2019 28.06.2019 1004646192.pdf (176.8 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem startovacího bytu č.13, čp. 1079 Nevanova ÚMČP17 007134/2019/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.05.2019 06.06.2019 VR_na_pronajem_start._bytu_c.13_2_1_Nevanova_cp.1079.pdf (269.0 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem startovacího bytu č.13, čp. 1078 Nevanova ÚMČP17 007133/2019/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.05.2019 06.06.2019 VR_na_pronajem_start._bytu_c.13_2_1_Nevanova_cp.1078.pdf (269.0 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výběrové řízení na nájem skladu č.302 v čp. 1137, Jiránkova , Praha 6-Řepy ÚMČP17 007131/2019/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.05.2019 06.06.2019 vyberove_rizeni_na_pronajem_skladu_v_cp._1137_Jirankova_ulice.pdf (205.3 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výzva k podání nabídek na VZMR "Rekonstrukce volných bytů - XXIII." ÚMČP17 007183/2019/OSOM/Ma Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.05.2019 25.05.2019 Vyzva.pdf (267.3 kB)
odbor územního rozvoje a investic veřejné zakázky „MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“ - výzva ÚMČP17 006585/2019/OURI/Neu Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
30.04.2019 25.05.2019 MS_Bendova_-_UT-_vyzva_-podpis.pdf (2.1 MB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výběrové řízení na pronájem parkovacích stání v ul. Mrkvičkova ÚMČP17 006879/2019/OSOM/spil Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
30.04.2019 01.06.2019 Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_pronajem_parkovacich_stani_v_ulici_Mrkvickova.pdf (1.8 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 30. 4. 2019 – DODATEK ÚMČP17 006739/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
29.04.2019 30.04.2021 rozp.opatreniD.pdf (56.7 kB)
Zm4D-19.pdf (144.1 kB)
 1 - 25 z 109