Úřední deska - Stav k 21.01.2019 1 - 25 z 98  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o společném jednání návrhů změn vlny 01 úprav a VVURÚ ÚMČP17 000855/2019/OÚRI/TL Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
18.01.2019 11.03.2019 Vyhlaska_-_upravy.pdf (1.1 MB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa ÚMČP17 000850/2019/KTA/Srp uta/srp Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
17.01.2019 04.02.2019 VYS.pdf (134.5 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby Dokumenty 067 EX 288139/10-63-DV movité věci 067 EX 288139/10 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
17.01.2019 20.02.2019 CUP1524-EX_28813910-63_DTR20190116_4744153275724873310.pdf (123.7 kB)
ostatní oznámení ostatní Svolání 4. zasedání ZMČ ÚMČP17 000828/2019/KS/Klu Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
16.01.2019 24.01.2019 Svolani_ZMC_4_2019.pdf (140.6 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu ÚMČP17 000642/2019/ŽPD/Ci Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.01.2019 31.01.2019 OOP_2019.pdf (197.1 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby EX 7624/16-56 ZDN EX 7624/16-56 Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72065699, Miloslav Zwiefelhofer
DS: q3fpa3p, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72065699, Miloslav Zwiefelhofer
DS: q3fpa3p, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
15.01.2019 31.01.2019 160762456.pdf (372.1 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Vyhlášení výběrového řízení na pronájem souboru staveb a pozemků ÚMČP17 000663/2019/OSOM/Ma Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.01.2019 16.02.2019 Situace_dle_KN.pdf (21.4 kB)
Smlouva.pdf (152.4 kB)
Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni.pdf (126.1 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výzva k podání nabídek ÚMČP17 000540/2019/OSOM/Ma Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
14.01.2019 30.01.2019 Vyzva.pdf (267.4 kB)
ostatní doručení veřejnou vyhláškou žádost o zveřejnění elektronické aukce EAS/PHA/1/2019 na úřední desce ÚMČ Praha 17 Řepy UZSVM/A/1571/2019-HMU1 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
10.01.2019 25.01.2019 Aukcni_vyhlaska.pdf (2.0 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočty příspěvkových organizací Návrh rozpočtu CSZS na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu CSZS ÚMČP17 000559/2019/SOC/CIS Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.01.2019 31.12.2019 CSZS_tabulky_k__vyplneni2019_-oprava-_limity.pdf (270.0 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby 111EX 3326/16-39 dražební vyhláška 111EX 3326/16-39 Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma
DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy
Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma
DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy
09.01.2019 27.03.2019 160332639.pdf (337.2 kB)
odbor životního prostředí a dopravy Doručení veřejnou vyhláškou Rozhodnutí ÚMČP17 000260/2019/ŽPD/Kne Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
08.01.2019 24.01.2019 Rozhodnuti.pdf (231.5 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočty a závěrečné účty Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 ÚMČP17 000349/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
08.01.2019 25.01.2019 rozp.navrh.pdf (61.3 kB)
navrh_19-komentar.pdf (347.0 kB)
navrh_19-tabulky.pdf (295.9 kB)
Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu.pdf (232.3 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby 091 EX 07536/16-049, Exekuční příkaz prodejem movitých věcí 091 EX 07536/16-049 Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
08.01.2019 24.01.2019 Exekucni_prikaz_prodejem_movitych_veci_5.12.2018_1601.pdf (175.3 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočty a závěrečné účty Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2024 ÚMČP17 000389/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
08.01.2019 25.01.2019 rozp.navrhvyhledu.pdf (62.6 kB)
RV20-24Komentar.pdf (137.7 kB)
RV19-24Tabulky.pdf (209.3 kB)
Investice19-24.pdf (264.5 kB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou rozhodnutí o umístění stavby: ÚR elkom T-mobile Karlovarská ÚMČP17 000365/2019/VYS/Ur Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Úřad MČ Praha 17, úřední deska
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
08.01.2019 24.01.2019 2018-018161.pdf (629.0 kB)
odbor životního prostředí a dopravy oznámení Prodloužení platnosti stavebního povolení "Rekonstrukce kanalizace ul. Slánská" ÚMČP17 019645/2018/ŽPD/Ci Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.01.2019 23.01.2019 Rekonstrukce_SK_ul_Slanska_PVS_-_prodl._ozn.pdf (478.5 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výběrové řízení ÚMČP17 000227/2019/KTA/Srp uta/srp Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.01.2019 24.01.2019 vedKs.pdf (135.6 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa Výběrové řízení ÚMČP17 000223/2019/KTA/Srp uta/srp Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.01.2019 24.01.2019 IT.pdf (132.5 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výběrové řízení na nájem skladu č.302 v čp. 1137, Jiránkova , Praha 6-Řepy ÚMČP17 000185/2019/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.01.2019 08.02.2019 vyberove_rizeni_na_pronajem_skladu_v_cp._1137_Jirankova_ulice.pdf (206.7 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení Výběrové řízení na nájem skladu č.301 v čp. 1166, Vondroušova, Praha 6-Řepy ÚMČP17 000193/2019/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.01.2019 08.02.2019 vyberove_rizeni_na_pronajem_nebytoveho_prostoru_v_cp._1166_Vondrousova_ulice.pdf (207.5 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 31. 12. 2018 - DODATEK ÚMČP17 000021/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
02.01.2019 04.01.2021 rozp.opatreniD.pdf (56.6 kB)
Zm12D-18.pdf (92.7 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 31. 12. 2018 ÚMČP17 000019/2019/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
02.01.2019 04.01.2021 rozp.opatreni.pdf (61.7 kB)
Zm12-18.pdf (168.8 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Rozpočtová opatření k 30. 11. 2018 – DODATEK II ÚMČP17 019799/2018/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
19.12.2018 18.12.2020 rozp.opatreniDII.pdf (59.5 kB)
Zm11DII-18.pdf (148.4 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočty a závěrečné účty Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro městskou část Praha 17 ÚMČP17 019807/2018/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
19.12.2018 15.02.2019 provizorium19.pdf (44.1 kB)
rozp.provizorium.pdf (64.2 kB)
 1 - 25 z 98