Úřední deska - Stav k 24.06.2021


Požadovaný dokument již není k dispozici.

 1 - 25 z 90  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení ÚMČP17 010461/2021/ŽPD/Ci Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
24.06.2021 12.07.2021 Obnova_vodradu_Zlicin_prodlouzeni_SPOL_R.pdf (685.5 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení - právník ÚMČP17 010439/2021/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
23.06.2021 23.07.2021 Pravnik_vyberko.pdf (185.6 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem nebyt. prostoru č. 301 v čp. 1118, nabídky podávejte do 23.7.2021 do 12.00 ÚMČP17 010473/2021/Kouř Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
23.06.2021 24.07.2021 VR_na_pronajem_nebyt._prostoru_c._301_v_cp._1118_nabidky_podavejte_do_23.7.2021_do_12.00.pdf (212.4 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu ÚMČP17 009978/2021/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
22.06.2021 08.07.2021 OOP_7a_etapa.pdf (206.5 kB)
sit009978_Laudova.pdf (2.3 MB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou společné povolení "Prodloužení chodníku podél ul. Hrozenkovská ÚMČP17 004530/2021/VYS/Př Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
22.06.2021 08.07.2021 spolpovprodlchodHroz.pdf (516.5 kB)
ostatní oznámení ostatní M - dopis_MHMP: zastavení stavebního řízení - zpětvzetí žádosti v dané věci (doplnění odv. zn.S-MHMP MHMP 899635/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
22.06.2021 08.07.2021 2021-549145.pdf (294.1 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 010143/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
21.06.2021 06.08.2021 Zmeny_vlny_18.pdf (4.5 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - uzavíraka místní komunikace Hrozenkovská, k.ú. Zličín ÚMČP17 010194/2021/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy (část)
21.06.2021 07.07.2021 oop_hrozenkovska.pdf (272.8 kB)
sit_hrozenkovska.pdf (10.7 MB)
ostatní oznámení ostatní Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu MHMP 858126/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
21.06.2021 14.07.2021 Mestsky_okruh-verejne_oznameni_uredni_deska_052021.pdf (4.5 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00 ÚMČP17 009910/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
17.06.2021 22.07.2021 Zmena_Z_2797.pdf (4.3 MB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby 101 EX 12832/12;- Usnesení - el. dražební vyhláška č.j. 101 EX 12832/12-441 101 EX 12832/12-441 Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66224985, Daniel Vlček
DS: ue8g86f, Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 9, Czech Republic
Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66224985, Daniel Vlček
DS: ue8g86f, Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 9, Czech Republic
17.06.2021 23.07.2021 Usneseni_-_el._drazebni_vyhlaska_15.6.2021_1255.pdf (450.3 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby 202EX 1567/17-18 EP nemo 202EX 1567/17-18 Štika Martin, JUDr. Ing. - soudní exekutor, IČ:04906241, Martin Štika
DS: zdjsfgi, Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové
Štika Martin, JUDr. Ing. - soudní exekutor, IČ:04906241, Martin Štika
DS: zdjsfgi, Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové
16.06.2021 02.07.2021 170156718.pdf (693.7 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby 202EX 1567/17-17 EP nemo 202EX 1567/17-17 Štika Martin, JUDr. Ing. - soudní exekutor, IČ:04906241, Martin Štika
DS: zdjsfgi, Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové
Štika Martin, JUDr. Ing. - soudní exekutor, IČ:04906241, Martin Štika
DS: zdjsfgi, Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové
16.06.2021 02.07.2021 170156717.pdf (270.5 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - vyhrazené parkovací stání v ul. Vondroušova ÚMČP17 009862/2021/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy (část)
14.06.2021 01.07.2021 oop_vondrousova.pdf (211.9 kB)
sit_vondrousova.pdf (1.0 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP - vyhrazené parkovací stání v ul. Socháňova ÚMČP17 009842/2021/ŽPD/Ta ŽPD/Ta Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy
14.06.2021 01.07.2021 oop_sochanova.pdf (213.0 kB)
sit_soch.pdf (1.4 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 30. 6. 2021 ÚMČP17 009933/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
14.06.2021 15.06.2023 Zm6-21.pdf (137.8 kB)
rozp.opatreni.pdf (53.9 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu - parkování filmové techniky ÚMČP17 008940/2021/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.06.2021 28.06.2021 OOP.pdf (214.5 kB)
sit008940_Na_FialceII.pdf (1.7 MB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu ÚMČP17 009636/2021/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.06.2021 28.06.2021 OOP_6_etapa.pdf (206.2 kB)
sit009636_Laudova.pdf (2.2 MB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení - vedoucí OŠK ÚMČP17 009735/2021/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
10.06.2021 28.06.2021 skol_ved.pdf (210.0 kB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby Dokumenty 174 EX 356/17-59-dražební vyhláška 174 EX 356/17 Šnaider Dušan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:63641461, Dušan Šnaider
DS: m74c9a7, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Šnaider Dušan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:63641461, Dušan Šnaider
DS: m74c9a7, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
10.06.2021 02.07.2021 CUP1102-EX_35617-59_DTR20210325_3848267616324793191.pdf (221.6 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na nájem bytu č.33 o vel. 1+k.k. v čp.1098, nabídky podávejte do 9.7.2021 do 12.30 hod. ÚMČP17 009668/2021/Kouř Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
09.06.2021 10.07.2021 VR_na_byt_c._33_o_vel._1_k.k._Zufanova_cp.1098_Praha_6-Repy_nabidky_podavejte_do_9.7.2021_do_12.30_hod..pdf (249.3 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 31. 5. 2021 – DODATEK II ÚMČP17 009620/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
08.06.2021 08.06.2023 rozp.opatreniDII.pdf (58.4 kB)
Zm5DII-21.pdf (114.5 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚMČP17 008441/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
07.06.2021 23.07.2021 Zmena_Z_2883.pdf (5.5 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav ÚMČP17 008400/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
31.05.2021 07.07.2021 Upravy_vlny_06.pdf (4.7 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 a VVURÚ ÚMČP17 008360/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
31.05.2021 07.07.2021 Zmeny_Z_3126_313912.pdf (5.4 MB)
 1 - 25 z 90