Úřední deska - Stav k 29.06.2022


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 93  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
odbor správy obecního majetku oznámení Oznámení záměru č. 28/22/OSOM/N/p - pronájem pozemku, parc. č. 1502/167 ÚMČP17 010747/2022/OSOM/Van Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
29.06.2022 15.07.2022 Zamer_pronajem_pozemku-1502-167_Mrkvickova_1370-1377.pdf (151.8 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3794/29 – opakované veřejné projednání změny Z 3794/29 ÚMČP17 010287/2022/OÚRI/Tl Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
28.06.2022 04.08.2022 Zmena_Z_3794_vlny_29_opak..pdf (3.8 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 ÚMČP17 010283/2022/OÚRI/Tl Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
28.06.2022 04.08.2022 Zmeny_vlny_27.pdf (4.9 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 a o veřejném projednání VVURÚ ÚMČP17 010274/2022/OÚRI/Tl Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
28.06.2022 04.08.2022 Zmeny_vlny_26.pdf (5.5 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3139/12 - OVP ÚMČP17 009964/2022/OÚRI/Tl Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
28.06.2022 04.08.2022 Zmena_Z_3139_vlny_12_opak..pdf (4.0 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 - DODATEK ÚMČP17 010637/2022/EKN/Tichp Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
27.06.2022 27.06.2024 Zm6D-22.pdf (94.6 kB)
roz.opatreni.pdf (56.2 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP_VS_Drahoňovského ÚMČP17 008298/2022/ŽPD/Bi ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
24.06.2022 10.07.2022 sit_OOP_VS_Drahonovskeho.pdf (826.2 kB)
OOP_VS_Drahonovskeho.pdf (237.3 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP_VS_Na Fialce II ÚMČP17 010210/2022/ŽPD/Bi ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
24.06.2022 10.07.2022 sit_OOP_VS_Na_Fialce_II.pdf (943.9 kB)
OOP_VS_Na_Fialce_II.pdf (238.1 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP_VS_Galandova ÚMČP17 009409/2022/ŽPD/Bi ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
24.06.2022 10.07.2022 sit_OOP_VS_Galandova.pdf (895.2 kB)
OOP_VS_Galandova.pdf (237.9 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP_VS_Nevanova ÚMČP17 008341/2022/ŽPD/Bi ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
24.06.2022 10.07.2022 sit_OOP_VS_Nevanova.pdf (970.5 kB)
OOP_VS_Nevanova.pdf (237.3 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení M- přerušení odvolacího řízení na návrh stavebníka: "Bytové domy Řepy-rekonstrukce stávajícího hotel ÚMČP17 010133/2022/OÚRI/Tl Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
22.06.2022 08.07.2022 Scan.pdf (1.4 MB)
Exekuce, dražby vyhlášení exekuce / dražby 120 EX 9636/18-185-Dražební vyhláška,101-EPN ÚMČP17 009500/2022/OHOS/Hav Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, Czech Republic
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, Czech Republic
22.06.2022 18.08.2022 U9636-18-0185-220607100917.pdf (938.6 kB)
ostatní oznámení ostatní M- přerušení odvolacího řízení na návrh stavebníka: "Bytové domy Řepy-rekonstrukce stávajícího hotel MHMP 1101711/2022 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
22.06.2022 08.07.2022 2021-1376218.pdf (293.9 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP stanovení přechodné úpravy provozu Žalanského ÚMČP17 010011/2022/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
20.06.2022 06.07.2022 OOP_010011_Zalanskeho.pdf (209.1 kB)
sit_010011_Zalanskeho.pdf (1.5 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 ÚMČP17 010090/2022/EKN/Van Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
17.06.2022 17.06.2024 rozp.opatreni.pdf (52.8 kB)
Zm6-22.pdf (188.1 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 31. 5. 2022 - DODATEK ÚMČP17 010089/2022/EKN/Van Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
17.06.2022 17.06.2024 Zm5D-22.pdf (147.2 kB)
rozp.opatreniD.pdf (57.3 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení - VÝS ref ÚMČP17 010086/2022/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
17.06.2022 09.07.2022 VYS-referent.pdf (211.6 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení - KS/auditor ÚMČP17 008884/2022/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
17.06.2022 01.07.2022 Prodlouzeni_vyberoveho_rizeni.pdf (98.9 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Posuzování vlivů koncepce „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období ... ÚMČP17 009888/2022/OÚRI/Tl Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
16.06.2022 04.07.2022 zjistovaci_rizeni.pdf (9.3 MB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na nájem bytu č. 1 o vel. 2+k.k. v čp.1052/15,nabídky podávejte do 15.7.2022 do 12.30hod. ÚMČP17 010037/2022/Kouř VŘ Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
16.06.2022 16.07.2022 VR_na_byt_c._1_o_vel._2_kk_cp._1052_Nevanova_ul._nabidky_podavejte_do_15.7.2022_do_12.30_hod.pdf (247.5 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na nájem bytu č. 102 o vel. 1+k.k. v čp.1143/7,nabídky podávejte do 15.7.2022 do 12.30hod ÚMČP17 010038/2022/Kouř VŘ Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
16.06.2022 16.07.2022 VR_na_byt_c._102_o_vel._1_kk_cp._1143_Zufanova_ul._nabidky_podavejte_do_15.7.2022_do_12.30_hod.pdf (247.5 kB)
odbor občanskosprávní oznámení Oznámení o upuštění od výběru správních poplatků - Lex Ukrajina II ÚMČP17 010066/2022/OOS/Hos OOS/2022/Hos Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
16.06.2022 31.03.2023 Oznameni_-_o_opusteni_od_vyberu_spr._poplatku.pdf (125.1 kB)
kancelář tajemníka volná pracovní místa výběrové řízení - OOS matrika ÚMČP17 009827/2022/KTA/Bart KTA/Bart Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.06.2022 01.07.2022 OOS_-_matrika.pdf (217.0 kB)
odbor správy obecního majetku oznámení Oznámení záměru č. 27/22/OSOM/N/P ÚMČP17 009895/2022/OSOM/Stu Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
14.06.2022 30.06.2022 Oznameni_zameru.pdf (135.5 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP_VS_Galandova ÚMČP17 007024/2022/ŽPD/Bi ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
13.06.2022 29.06.2022 OOP_VS_Galandova.pdf (172.2 kB)
sit_OOP_VS_Galandova.pdf (2.3 MB)
První Předchozí  1 - 25 z 93  Další Poslední