Úřední deska - Stav k 20.01.2021


Požadovaný dokument již není k dispozici.

 1 - 25 z 86  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
ostatní oznámení ostatní Svolání ZMČ č. 19 ÚMČP17 000929/2021/KS/Šno Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
19.01.2021 28.01.2021 Svolani_ZMC_19_2021.pdf (152.9 kB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočtová opatření Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 – DODATEK II ÚMČP17 000799/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
18.01.2021 19.01.2023 rozp.opatreniDII.pdf (28.7 kB)
Zm12DII-20.pdf (50.1 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ÚMČP17 000639/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.01.2021 23.02.2021 Zmena_Z_2600.pdf (5.3 MB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem start.bytu č.13, 2+1, čp.1076,Nevanova,nabídky podávejte do 15.2.2021 do 15.hod. ÚMČP17 000672/2021/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.01.2021 16.02.2021 VR_na_pronajem_start._bytu_c.13_2_1_Nevanova_cp.1076_nabidky_podavejte_do_15.2.2021_do_15.00_hodin..pdf (127.9 kB)
odbor občanskosprávní doručení veřejnou vyhláškou Doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou - změna jména nezl. ÚMČP17 000746/2021/OOS/Hos OOS/2020/Hos Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.01.2021 01.02.2021 Doruceni_pisemnosti_verejnou_vyhlaskou_-_rozhodnuti_zmena_jmena_nezl..pdf (88.9 kB)
odbor občanskosprávní doručení veřejnou vyhláškou Doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou - změna příjmení nezl. ÚMČP17 000729/2021/OOS/Hos OOS/2020/Hos Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
15.01.2021 01.02.2021 Doruceni_pisemnosti_verejnou_vyhlaskou_-_rozhodnuti_zmena_prijmeni_nezl..pdf (88.7 kB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení řízení - stanoviska: ÚR - Has.zbrojnice Zl ÚMČP17 000594/2021/VYS/Ur Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Úřad MČ Praha 17, úřední deska
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
14.01.2021 30.01.2021 2020-014808.pdf (377.8 kB)
odbor životního prostředí a dopravy opatření obecné povahy OOP Stanovení přechodné úpravy provozu Hevlínská - 3 vozidla KŘP hl.m.Prahy ÚMČP17 000532/2021/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
13.01.2021 29.01.2021 sit_000532_Hevlinska.pdf (777.5 kB)
OOP.pdf (125.4 kB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Rozhodnutí ÚMČP17 019911/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 28.01.2021 Rozhodnuti.pdf (465.2 kB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Rozhodnutí ÚMČP17 018272/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 28.01.2021 Rozhodnuti.pdf (459.5 kB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Rozhodnutí ÚMČP17 017955/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 28.01.2021 Rozhodnuti.pdf (133.9 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 ÚMČP17 000230/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 18.02.2021 Zmena_Z_3431.pdf (3.8 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 000151/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 18.02.2021 Zmeny_vlny_10.pdf (5.4 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 000102/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 18.02.2021 Zmeny_vlny_09.pdf (6.5 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 000147/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 18.02.2021 Zmena_Z_3061_vlny_10.pdf (3.7 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájeném řízení o vydání změn Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 000101/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 18.02.2021 Zmeny_vlny_19_opak..pdf (3.9 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 000091/2021/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 18.02.2021 Zmeny_vlny_11.pdf (5.1 MB)
hospodaření MČ Praha 17 rozpočty a závěrečné účty Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2021 ÚMČP17 000536/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 28.01.2021 navrh_21-komentar.pdf (337.6 kB)
Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_k_112020.pdf (2.0 MB)
navrh_21-tabulky.pdf (238.5 kB)
rozp.navrh.pdf (27.0 kB)
hospodaření MČ Praha 17 střednědobý výhled rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026 ÚMČP17 000528/2021/EKN/Bab Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
12.01.2021 28.01.2021 Investice22-26.pdf (218.6 kB)
RV22-26Tabulky.pdf (193.5 kB)
RV22-26Komentar.pdf (108.1 kB)
rozp.navrhvyhledu.pdf (28.4 kB)
ostatní oznámení ostatní Žádost o uveřejnění informace k dani z nemovitých věcí MHMP 15367/2021 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
08.01.2021 06.02.2021 Informace_pro_poplatniky.pdf (119.2 kB)
kontakty.pdf (207.0 kB)
odbor životního prostředí a dopravy doručení veřejnou vyhláškou Veřejná vyhláška ÚMČP17 020116/2020/ŽPD/Bi Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
05.01.2021 21.01.2021 Verejna_vyhlaska_Bulandr.pdf (116.5 kB)
odbor výstavby doručení veřejnou vyhláškou výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Bytový dům Laudova ÚMČP17 000024/2021/VYS/Ha Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Úřad MČ Praha 17, úřední deska
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
04.01.2021 20.01.2021 2020-004980.pdf (349.1 kB)
odvolani-BDLaudova.pdf (656.0 kB)
odvolani-Havelka.pdf (1.3 MB)
odvolani-Hlouskova.pdf (1.2 MB)
odvolani-Kaceriak.pdf (127.2 kB)
odvolani-Kaskovi.pdf (621.0 kB)
odvolani-Klickovi.pdf (1.2 MB)
odvolani-Kralikovi.pdf (550.7 kB)
odvolani-Mertin.pdf (577.0 kB)
odvolani-Myslikova.pdf (493.7 kB)
odvolani-Rabek.pdf (1.2 MB)
odvolani-Rotterovi.pdf (1.3 MB)
odvolani-Smetanovi.pdf (529.8 kB)
odvolani-Spiskova.pdf (566.1 kB)
odvolani-Vanovi.pdf (589.7 kB)
odvolani-Vlachovi.pdf (598.5 kB)
odbor správy obecního majetku výběrová řízení VŘ na pronájem start.bytu č.12 o vel. 1+k.k.v čp.1076,Nevanova,nabídky podávejte do 29.1.2021 ÚMČP17 020045/2020/OSOM/Nov Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
28.12.2020 30.01.2021 VR_na_pronajem_start._bytu_c.12_1_k.k.L_Nevanova_cp.1076_Praha_6-Repy_nabidky_podavejte_do_29.1.2021_do_12.00_hod.pdf (127.5 kB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 019274/2020/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
21.12.2020 27.01.2021 Zmena_vlny_24_opak..pdf (4.6 MB)
odbor územního rozvoje a investic oznámení Opakované oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP ÚMČP17 019256/2020/OÚRI/Ro Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Městská část Praha 17, IČ:00231223
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
21.12.2020 27.01.2021 Zmena_vlny_12_opak..pdf (5.6 MB)
 1 - 25 z 86