Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast odbor výstavby
Kategorie doručení veřejnou vyhláškou
Název rozhodnutí - společné povolení (U+S): UR+SP P259, 260/1, 2360/6 Ře
Značka ÚMČP17 018440/2019/VYS/Ur
Původce Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Adresát Úřad MČ Praha 17, úřední deska Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

2019-009171.pdf (959.3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 27.11.2019
Má být vyvěšeno do 13.12.2019
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.11.2019 16:48
Do