Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast odbor výstavby
Kategorie doručení veřejnou vyhláškou
Název oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: PRODL PLAT ÚR - Rozšíření sítě UPC Praha Zličí
Značka ÚMČP17 018367/2019/VYS/Ur
Původce Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Adresát Úřad MČ Praha 17, úřední deska Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

2019-018250.pdf (425.3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 26.11.2019
Má být vyvěšeno do 12.12.2019
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.11.2019 16:49
Do