Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast odbor výstavby
Kategorie doručení veřejnou vyhláškou
Název oznámení o zahájení řízení - stanoviska (b): Oplocení vč. vjezdové brány, zpevněné plochy a schodišt
Značka ÚMČP17 018406/2019/VYS/Ro
Původce Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Adresát Úřad MČ Praha 17, úřední deska Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

2019-018377.pdf (323.7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 29.11.2019
Má být vyvěšeno do 15.12.2019
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 29.11.2019 08:34
Do