Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast odbor životního prostředí a dopravy
Kategorie opatření obecné povahy
Název OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Do Blatin - vodovod
Číslo jednací ÚMČP17 007922/2022/ŽPD/Šupo ŽPD/Šupo
Původce Městská část Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 618
Adresát Městská část Praha 17, IČ:00231223 Žalanského 291/12b, 163 00 Praha - Řepy
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

sit_007922_Do_Blatin.pdf (1.1 MB)
OOP_007922_Do_Blatin.pdf (203.3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 12.05.2022
Má být vyvěšeno do 28.05.2022
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.05.2022 09:44
Do