Městská část Praha 17

Městská část Praha 17

Smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. uzavřené po 1.7.2016 jsou zveřejňovány v Registru smluv.